Facit 2012

Lund en stad full av vatten

St Hans1A
Norra Kyrkogården2E
Brandpost på Väster3O
Folkparken4M
Västra Stationstorget5N
Bytaregången6P
Vid Espressohouse, Stationen7S
Bantorget8V
Stadsparken9X
Katedralskolan10U
Allhelgonakyrkan11I
Lundagård12R
Hillmonumentet13Y
Mårtenstorget14C
Ulrikedal15AB
Botaniska trädgården16AE
Skissernas museum17G
Damm Allhelgonavägen18H
Gerdahallen19K
Gamla vattentornet20AG
Villa Sunna21F
Ella Fries park22Z
Tekniska högskolan23L
Vattenhallen24AA
Nya vattentornet25B
Maria Magdalena-kyrka26T
Våtmark Hardebergaspåret27D
St Lars-parken vattentorn28AC
Höje å, LASS29AF
Bro över Höje å30AD

Loading