Tema: Industri och innovation

Industria, fabricia, innovare!
Visst låter det som en bra hälsning i lärdomsstaden Lund! Temat för årets Lundarunda är Industri och innovation. Runt om i staden finns synliga och ibland nästan osynliga platser som berör detta tema. En del av årets valda objekt är nya och en del ett par hundra år gamla. Idag har några av de gamla platserna fått nya ansikten.

Det latinska ordet industria betyder flit/idoghet. Nu står begreppet industri för råvaruförädling eller tillverkning som är seriell eller maskinell.

Latinets fabricia betyder verkstad och konstfärdig bearbetning. I industrialismens början i Lund stoltserade även små verksamheter med ordet fabrik och det var fint att vara fabrikör.

Innovation kommer av latinets innovare som betyder förnya. Nu kan man säga att en innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som vinner insteg i ett samhälle. Tack vare närheten till akademin står Lund för ovanligt många innovationer.

I begynnelsen av industrialismens era gick det gamla skråväsendet i graven och nya lagar möjliggjorde att nya verksamheter kunde växa. När järnvägen till Lund öppnades 1856 kan man säga att industrialismen på allvar kom till Lund. Sedan dess har industrier av många olika slag vuxit upp i staden.

Visste ni att här i Lund fanns både sprit-, tobaks-, leksaks-, handsk- och
sko-fabriker? Ett slag höll till och med en lyxstrumpfabrik på att komma till staden. En del har försvunnit och andra har kommit till. I början fyllde de nog mest lokala och nationella behov och idag har de en mer multinationell avsättning av sina varor.

De allra tidigaste industrierna var färgerier och boktryckerier med anor från tidigt 1700-tal.

Vi har inspirerats av boken Skorstenarnas stad. Skorstenarna är borta men platserna ni kommer att besöka finns kvar. Vi hoppas ni får inspiration att leta upp alla.

Mycket nöje med årets Lundarunda!

Lundarundan är en fotoorientering som tar deltagarna på upptäcktsfärd genom Lund, allt ifrån centrala delarna av stan till områdena i kanterna täcks av. Lundarundan pågår ifrån början av maj till början av oktober varje år och ifall man har tillräckligt många rätta svar och lämnar in sina svar till oss deltar man i utlottning av fina priser. Man kan göra rundan i ett svep eller vid flera tillfällen. Gå, spring eller cykla.


3 total views, 1 views today